Skillnaden (landningssida) | DinTalang

Vad är egentligen skillnaden mellan ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program?

Det är inte självklart vad skillnaden är. Vi hjälper till att reda ut det.

Ett yrkesprogram är ett program som leder dig till ett yrke. Programmet ska lägga en grund för yrkesverksamhet, du ska alltså lära dig yrket ordentligt i skolan. Du får alltid minst 15 veckors praktik, och du kan börja jobba direkt efter skolan. Du kan alltid välja till kurser för att få högskolebehörighet när du går ett yrkesprogram. 

Ett högskoleförberedande program innehåller teori, och förbereder dig för fortsatta studieruniversitet och högskola. Du har ingen färdig yrkestitel efter studenten, utan måste plugga vidare för att få en yrkestitel.