Vad undrar du över?

Vad är din talang?

Mitt yrke …

Vad säger dina föräldrar?