Vill du arbeta med att bygga och renovera hus och anläggningar?

Bygg- och anläggningsprogrammet

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, renovera och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Grundläggande behörighet för möjligheten att läsa vidare på högskolenivå ingår i alla yrkesprogram från och med höstterminen 2023*.

Praktik

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om byggnation och anläggning. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Programmets fem inriktningar:

• Anläggningsfordon: Du lär dig om trafik och markarbeten inom väg- och ledningsarbete. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel anläggningsmaskinförare.

• Husbyggnad: Du lär dig om byggnation och renovering av byggnader, broar och andra anläggningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel betongarbetare, golvläggare, murare, glastekniker, ställningsbyggare eller träarbetare.

• Mark och anläggning: Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar och platt- och stenbeläggningar med mera. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker.

• Måleri: Du lär dig om ny- och ommålning, uppsättning av olika väggbeklädnader och färg. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel byggnadsmålare.

• Plåtslageri: Du lär dig om plåtslageri inom byggnad, ventilation och inneklimat. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

*) Från och med höstterminen 2023, kommer en grundläggande högskolebehörighet att ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Det innebär att du inte behöver välja till kurser för att få den grundläggande behörigheten. Däremot har du möjlighet att välja bort de delarna, om du inte vill få med dig en grundläggande behörighet för högskolestudier.  Läs mer här »