VVS & fastighet | DinTalang

VVS & fastighet

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Grundläggande behörighet för möjligheten att läsa vidare på högskolenivå ingår i alla yrkesprogram från och med höstterminen 2023.

Det här lär du dig

 • Du lär dig om installation, felsökning, reparation, drift, underhåll, reglerteknik och energioptimering.
 • Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.
 • Du lär dig också förvalta och underhålla fastigheter, tekniska anläggningar och system.
 • Du fördjupar dina kunskaper om hur man använder resurser effektivt för att spara energi och ta hänsyn till miljön.
 • Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor (Praktik/APL).

Inriktningar och jobb:

Fastighet

Du lär dig om service, drift, underhåll, uppbyggnad av system i energitekniska anläggningar och funktioner hos system med tillhörande komponenter.

Exempel på jobb:

 • Fastighetstekniker
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsvärd

Kyl- och värmepumpsteknik

Du lär dig om installation, service, drift och underhåll av till exempel isbanor, kyl- och frysdiskar och värmepumpar.

Exempel på jobb:

 • Kylmontör
 • Värmepumpsmontör

Ventilation

Du lär dig om service, drift, underhåll, mätning och injustering. Du får också lära dig funktionen hos olika ventilationssystem och felsökning i olika ventilationssystem.

Exempel på jobb:

 • Ventilationsmontör

VVS

Du lär dig om installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem.

Exempel på jobb:

 • VVS-montör
 • Sprinklermontör
 • Industrimontör

Plugga vidare?

Vill du plugga vidare på högskolenivå efter gymnasiet, så kommer det lite exempel här. Du kan plugga vidare på antingen högskola eller yrkeshögskola.

 

 • Konstruktör
 • VVS-projektör
 • Fastighetsingenjör
 • VVS-ingenjör
 • VA-projektör