Vill du arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning? 

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan och högskolan.

Praktik

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Det här lär du dig på programmet

En utbildning för dig som vill jobba inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utbildningen ger dig kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ger kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ger kunskap om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Utbildningen leder till en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan.

Läs mer om programmet

HÄR »

Läs mer om yrken inom vård och omsorg

vo-college.se/yrkesutbildning

Programmets inriktning:

Vård och omsorg