Naturbruk | DinTalang

Naturbruk

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Grundläggande behörighet för möjligheten att läsa vidare på högskolenivå ingår i alla yrkesprogram från och med höstterminen 2023.

Det här lär du dig

 • Du utvecklar din förmåga att bruka naturen.
 • Du får större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen.
 • Du lär dig också biologi, ekologi, teknik och ekonomi.
 • Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor (Praktik/APL).

Inriktningar och jobb:

Naturturism

Du lär dig om hur naturresurser kan förvaltas och göras tillgängliga för besökare och hur du kan leda deras naturupplevelse.

Exempel på jobb:

 • Naturguide, sportfiskeguide, arbete inom jakt och viltvård eller fackhandeln.

Djurvård

 Du lär dig om djur, djurs beteende och samspelet mellan djur och människor.

Exempel på jobb:

 • Djurvårdare,
 • Arbete med hundar
 • Djurbutiksjobb

Hästhållning

Du lär dig om hästen som biologisk varelse, dess beteende och samspelet mellan häst och människa.

Exempel på jobb:

 • Hästskötare

Lantbruk

Du lär dig om mark, växter, djur, ekonomi, teknik och naturresursförvaltning.

Exempel på jobb:

 • Maskinförare
 • Djurskötare

Skogsbruk

Du lär dig om skogen som en uthållig resurs och fördjupar dina kunskaper i teknik och biologi.

Exempel på jobb:

 • Skogsmaskinförare
 • Skogsvårdare

Trädgård

Du lär dig om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället.

Exempel på jobb:

 • Trädgårdsanläggning
 • Trädgårdsskötare
 • Trädgårdsodling

Plugga vidare?

Vill du plugga vidare på högskolenivå efter gymnasiet, så kommer det lite exempel här. Du kan plugga vidare på antingen högskola eller yrkeshögskola.

 

 • Veterinär
 • Jägmästare
 • Lantmästare
 • Skogsmästare
 • Agronom