Industriteknisk | DinTalang

Industriteknisk

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med till exempel produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Grundläggande behörighet för möjligheten att läsa vidare på högskolenivå ingår i alla yrkesprogram från och med höstterminen 2023.

Det här lär du dig

 • Du lär dig använda industriell teknik och att delta i produktion.
 • Du får hantera utrustning, material och processer.
 • Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö.
 • Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor (Praktik/APL).

Inriktningar och jobb:

Driftsäkerhet och underhåll

Du lär dig om strategiskt och systematiskt underhåll.

Exempel på jobb:

 • Servicemekaniker
 • Flygmekaniker
 • Underhållsmekaniker

Processteknik

Du lär dig kemiska och mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll, styr- och reglerteknik.

Exempel på jobb:

 • Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel industrilackerare, laboratorietekniker inom kemisk industri eller processoperatör.

Produkt- och maskinteknik

Du lär dig hantera verktyg, industriutrustning och material.

Exempel på jobb:

 • Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel CNC-operatör metall och trä, gjutare, maskinoperatör, maskinsnickare, originalare, tryckare, produktionstekniker, sågverksoperatör eller verkstadssnickare.

Svetsteknik

Du lär dig använda svetstekniker och lär dig plåtbehandling.

Exempel på jobb:

 • Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel svetsare.

Plugga vidare?

Vill du plugga vidare på högskolenivå efter gymnasiet, så kommer det lite exempel här. Du kan plugga vidare på antingen högskola eller yrkeshögskola.

 

 • Maskiningenjör
 • Civilingenjör
 • 3D-grafiker
 • Gjutare
 • Underhållstekniker