Vill du arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet?

Hotell- och turismprogrammet

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet inom besöksnäringen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Grundläggande behörighet för möjligheten att läsa vidare på högskolenivå ingår i alla yrkesprogram från och med höstterminen 2023*.

Praktik

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation, ledning och ekonomi samt om människors behov, traditioner och förväntningar på service.

Du lär dig om besöksnäringen, både historiskt och om framtida möjligheter, samt om hållbar utveckling inom turism och om vilka lagar och bestämmelser som finns.

Du får kunskaper om hotell, konferens, turism och resor, både nationellt och internationellt.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Läs mer om olika yrken och branscher

varldensjobb.se

Programmet kan leda till arbete inom besöksnäringen. På hotell kan man till exempel arbeta inom reception, konferensverksamhet, våningsservice eller mässor och evenemang. Inom turism kan man till exempel arbeta med planering och genomförande av aktiviteter och upplevelser av olika slag, planering och försäljning av resor eller arbeta med turistinformation.

*) Från och med höstterminen 2023, kommer en grundläggande högskolebehörighet att ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Det innebär att du inte behöver välja till kurser för att få den grundläggande behörigheten. Däremot har du möjlighet att välja bort de delarna, om du inte vill få med dig en grundläggande behörighet för högskolestudier.  Läs mer här »