Vill du arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet?

Hotell- och turismprogrammet

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet inom besöksnäringen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Praktik

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning, företagande, språk, resmål och resvägar. Du lär dig också om planering, organisation, ledning och ekonomi samt om människors behov, traditioner och förväntningar på service.

Du lär dig om besöksnäringen, både historiskt och om framtida möjligheter, samt om hållbar utveckling inom turism och om vilka lagar och bestämmelser som finns.

Du får kunskaper om hotell, konferens, turism och resor, både nationellt och internationellt.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Läs mer om olika yrken och branscher

varldensjobb.se

Från och med den 1 juli 2021 tas alla inriktningar bort för att ge plats åt yrkeskurser och grundläggande behörighet.