Vill du arbeta med olika fordon och transporter?

Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon eller transporter. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Grundläggande behörighet för möjligheten att läsa vidare på högskolenivå ingår i alla yrkesprogram från och med höstterminen 2023*.

Praktik

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om fordons funktion, konstruktion, olika system och komponenter samt om hur du felsöker, diagnostiserar, reparerar och utför service på olika fordon. Du lär dig hur man transporterar gods eller personer och hanterar gods på lager och i terminaler. Du lär dig också att använda datorer och olika datasystem. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Programmets fyra inriktningar:

• Karosseri och lackering: Du lär dig om lackering av fordon, diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel bilskadereparatör eller billackerare.

• Lastbil och mobila maskiner: Du lär dig om felsökning, komponent- och kretsmätningar, diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel lastbilsmekaniker, maskinmekaniker eller för arbete som reservdelsspecialist inom fordonsreservdelshandeln.

• Personbil: Du lär dig om felsökning, komponent- och kretsmätningar, diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel personbilsmekaniker eller för arbete som reservdelsspecialist inom fordonsreservdelshandeln.

• Transport: Du lär dig om trafikkunskap, transportsystem och logistik. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel bussförare eller lastbilsförare.

Läs mer om olika yrken och branscher

ViKor.nu

*) Från och med höstterminen 2023, kommer en grundläggande högskolebehörighet att ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Det innebär att du inte behöver välja till kurser för att få den grundläggande behörigheten. Däremot har du möjlighet att välja bort de delarna, om du inte vill få med dig en grundläggande behörighet för högskolestudier.  Läs mer här »