Barn & Fritid | DinTalang

Barn & fritid

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera. Grundläggande behörighet för möjligheten att läsa vidare på högskolenivå ingår i alla yrkesprogram från och med höstterminen 2023. 

Det här lär du dig

 • Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation.
 • Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.
 • Du får fundera över hur människor lever tillsammans och vilka möjligheter de har att utvecklas.
 • Du lär dig om hälsa och arbetsmiljö.
 • På programmet läggs stor vikt vid etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.
 • Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor (Praktik/APL).

Inriktningar och jobb:

Fritid och hälsa

Du lär dig om fritid, hälsa och friskvård.

Exempel på jobb:

 • Personal på badanläggningar/sporthallar
 • Skidlärare
 • Hälsocoach
 • Personlig tränare

Pedagogiskt och socialt arbete

Du lär dig om barns och ungdomars lärande och växande. Du lär dig hur du bemöter människor i olika situationer och hur du ger bra stöd och service.

Exempel på jobb:

 • Barnskötare
 • Elevassistent
 • Personlig assistent
 • Arbete med stöd och service inom funktionshinderområdet
 • Ordningsvakt

Plugga vidare?

Vill du plugga vidare på högskolenivå efter gymnasiet, så kommer det lite exempel här. Du kan plugga vidare på antingen högskola eller yrkeshögskola.

 

 • Sjukgymnast
 • Lärare
 • Massageterapeut
 • Behandlingspedagog, stödpedagog eller integrationspedagog