Vill du arbeta med handel, administration och kommunikation?

– Programmet ersätts av Försäljnings- och serviceprogrammet fr o m 2022 – Läs mer här »

Handels- och administrationsprogrammet

Programmet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa kurser för att studera vidare på högskolan.

Praktik

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor.

Det här lär du dig på programmet

Du lär dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling. Du lär dig administrativt och organisatoriskt arbete inom företag och offentlig förvaltning, ekonomiuppföljning, kommunikation, kundservice, konferens- och receptionsarbete. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Programmets två inriktningar:

• Administrativ service: Du lär dig om administration, ledarskap och organisation i företag och offentlig förvaltning. Du lär dig också om entreprenörskap och service. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel ekonomiassistent, IT-administratör, marknadsassistent, personalassistent, redovisningsassistent eller arbete inom kundservice och reception.

• Handel och service: Du lär dig om detalj- och partihandel. Du lär dig också om näthandel, ledarskap och företagande och om entreprenörskap, service och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel butikskommunikatör, butikssäljare, företagssäljare och arbete inom logistik eller kundservice.

Läs mer om olika yrken och branscher

karriarihandeln.se